top of page

WHAT IS ROCKTAPE

RockTape  คือคิเนซิโอโลจีส์เทปที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น  เซเรน่า วิลเลียมส์   เคอร์รี่ วอลช์ และ แลนซ์ อาร์มสตรอง 

คิเนซิโอโลจีส์เทปโดย RockTape   สหรัฐอเมริกา ถูกออกแบบเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และป้องกันการบาดเจ็บซ้ำในระยะฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งแตกต่างจากผ้ายืดและเทปชนิดอื่นๆโดย RockTape   จะช่วยทั้งในเรื่องการพยุงกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ตลอดจนส่งเสริมการเคลื่อนไหวเท่าที่ความสามารถของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อจะทำได้โดยไม่มีการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดและอาการบวมจากการบาดเจ็บได้

 

RockTape ไม่เพียงแต่ใช้ในการบำบัดเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาให้เหมาะกับกล้ามเนื้อในนักกีฬา เช่น  นักวิ่ง นักว่ายน้ำ นักปั่นจักรยาน นักฟุตบอล เป็นต้น

 

RockTape แตกต่างจากเทปทั่วๆไป โดยเทปชนิดอื่นจะไม่มีความยืดหยุ่นทำให้จำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ หรือข้อต่อมีการบาดเจ็บ มันจะสูญเสียหน้าที่การทำงาน ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นได้ การบำบัดจึงมีเป้าหมายเพื่อมุ่งจัดการกับกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ หรือข้อต่อให้ กลับมาทำงานได้ดังเดิม ซึ่งด้วยคุณสมบัติของ RockTape จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับการรักษาบำบัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และยังช่วยลดปัญหาข้อต่อยึดติดจากการไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

 

ในปัจจุบันมีการนำคิเนซิโอโลจีส์เทปมาใช้ในการบำบัดอาการทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ตลอดจนใช้กันอย่างแพร่หลายในสหสาขาการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการกีฬา เป็นต้น ซึ่งการบำบัดของอาการต่างๆโดยใช้คิเนซิโอโลจีส์เทปได้รับการยอมรับและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ประสทธิภาพสูงและให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อการรักษาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา

 

bottom of page